You are currently viewing Sedekah Jumat Berkah Yayasan Berkembang Mandiri Indonesia

Sedekah Jumat Berkah Yayasan Berkembang Mandiri Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Wr Wb. Sahabat pemerhati adik Yatim Yayasan Berkembang Mandiri Indonesia.

Alhamdulillah semoga sahabat semua dalam keadaan yang sehat, serta selalu istiqomah dalam keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Segala Puji bagi Allah yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, serta Inayahnya kepada kita semua sehingga terlaksana pendistribusian sedekah jumat berkah kepada adik-adik Yatim di Rumah Doa Yayasan Berkembang Mandiri Indonesia pada hari Jumat, 23 Juni 2023

Kegiatan ini terlaksana atas dukungan serta bantuan semangat para Donatur, Sahabat, serta lingkungan sekitar untuk membantu adik-adik Yatim binaan Yayasan Berkembang Mandiri Indonesia.

Jazakumullah Khairan Kastiran. Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh –
#salampemerhatiadikyatim
#salamkebaikan
#yayasanBMI
#sedekahjumatberkah

Tinggalkan Balasan